FAQ

Op welk niveau kan ik opleidingen in de zorg en welzijn volgen?

In de zorg- en welzijnssector zijn er opleidingen op alle niveaus:

 • Universitair: denk maar aan apotheker of kinesist, maar ook bijvoorbeeld aan orthopedagoog of verpleegkundige (na een professionele bachelor)
 • Hogeschool: heel veel opleidingen in de zorg situeren zich op bachelorniveau
 • HBO5: ook in het hoger beroepsonderwijs zijn er mogelijkheden
 • TSO: vanuit TSO zijn er enkele richtingen in de zorg die rechtstreeks toegang geven tot een beroep
 • BSO: ook verschillende BSO- opleidingen geven toegang tot bepaalde beroepen
 • CVO: in de CVO’s zijn er ook heel veel mogelijkheden.
 • Er zijn zelfs mogelijkheden in de zorg waarvoor geen diploma vereist is, denk maar aan onthaalouders.

Is een job in de zorg iets voor mij?

Om in de zorg te werken, moet je de volgende competenties hebben of ontwikkelen:

 • oog hebben voor de hele persoon die zorg of dienstverlening vraagt
 • kunnen luisteren
 • kunnen werken in team
 • communicatief zijn
 • goed kunnen observeren
 • resultaatgericht zijn
 • stressbestendig zijn
 • verantwoordelijkheidszin hebben
 • interesse hebben in de technische kant van het beroep

Is de job van zorgverlener ook voor mannen?

Zeker weten! In de zorg en welzijn zijn er al heel wat mannen actief. Zo volgen steeds meer mannen bijvoorbeeld de opleiding bachelor in de medische beeldvorming: een combinatie van technologie, informatica en zorg dragen voor anderen.

Hoe zit het met de lonen in de zorg- en welzijnssector? Zal ik wel genoeg verdienen?

Je verdient een mooi loon, ook als je in de zorg of in welzijn begint

De lonen in de sector zijn financieel aantrekkelijk en kunnen de vergelijking met de markt zeker doorstaan. In vele gevallen wordt je loon ook nog aangevuld met premies of extralegale voordelen.

Wist je bijvoorbeeld dat een bachelor verpleegkundige start als de op één na best verdienende professionele bachelor? Kijk het maar na op het salariskompas dat ontwikkeld is door Vacature en de KUL. Dus dat zit wel goed, niet?

Ik heb al gewerkt, maar zou me willen omscholen

Om een zorgberoep te kunnen uitoefenen, moet je voor een aantal beroepen het juiste diploma op zak hebben. Voor heel wat opleidingen kan je bij de VDAB terecht. Bijvoorbeeld:

 • kindbegeleider in de voor- of buitenschoolse opvang
 • verzorgende
 • zorgkundige
 • verpleegkundige
 • opvoeder
 • orthopedagoog
 • ziekenhuisapotheker
 • logistiek assistent
 • begeleider persoonlijk assistentiebudget

Als het om een knelpuntberoep gaat (lees: een beroep met toekomst), levert de VDAB bovendien extra steun.

Daarnaast richten heel wat opleidingen zich specifiek tot volwassenen. Zo bieden heel wat hogescholen en HBO5-scholen speciale opleidingen aan waarbij je werken en studeren kan combineren.
Zo kan je bijvoorbeeld al gaan werken als zorgkundige als je geslaagd bent voor het eerste jaar verpleegkunde (60 studiepunten).

Voor wie werkt in de federale privé-sector van de gezondheidszorg is er het "project 600": dit project geeft de kans aan die werknemers een opleiding tot verpleegkundige te volgen in max. 3 jaar met behoud van de basiswedde.

Over het "project 600"?

Wat is het project 600?

Dit project geeft de kans aan werknemers uit de federale privé-sector van de gezondheidszorg om een opleiding tot verpleegkundige te volgen in max. 3 jaar met behoud van de basiswedde.

Bestaat er een gelijkaardig project voor mensen buiten de sector van de federale gezondheidszorg?

Neen, maar er zijn wel enkele alternatieven waarvan men gebruik kan maken als men een opleiding verpleegkunde wil volgen. Beide opleidingsniveaus kunnen op een andere manier gevolgd worden dan in het klassieke dagonderwijs.

 • De HBOV (A2) opleiding wordt gegeven in een “anders georganiseerde opleiding”, m.a.w. de theorie wordt gegeven 2 x per week na 17u00 en er moet 1 dag per week stage gevolgd worden.
 • Voor de bachelorsopleiding organiseren verschillende scholen de opleiding op een andere manier: in avondonderwijs verspreid over verschillende jaren, in afstandsonderwijs verspreid over verschillende jaren, of met een opleidingscontract waarin er bepaald wordt hoeveel studiepunten er moeten behaald worden per schooljaar.

Deze verschillende vormen van opleiding maken het mogelijk de opleiding te combineren met werken, mits gebruik te maken van tijdskrediet/loopbaanonderbreking.

Moet men een vast contract hebben bij een werkgever uit de federale gezondheidszorg om in het project 600 te stappen?

In de privé-sector is het voldoende om een arbeidsovereenkomst te hebben die de duur van de opleiding overlapt. M.a.w. het hoeft geen arbeidsovereenkomst te zijn van onbepaalde duur, een vervangingsarbeidsovereenkomst van lange duur is ook ok.

Zonder 3 jaar anciënniteit in de sector kan men niet deelnemen aan het project 600?

Neen, dit is een toegangscriteria van het project 600. Kandidaat-studenten die niet willen wachten tot ze 3 jaar anciënniteit hebben, kunnen al starten met de hulp van het project “opstap naar verpleegkunde” , hier is slechts één jaar anciënniteit vereist en dan later instappen in het project 600.

Wat gebeurt er als je baas weigert dat je je inschrijft in het project 600?

Eerst en vooral moet er duidelijk gesteld worden dat het project 600 door een collectieve arbeidsovereenkomst geregeld wordt. Deze is toepasbaar op alle werkgevers en werknemers uit de Federale Gezondheidszorg (Paritaire comité 330). In theorie kan de werkgever dus niet weigeren dat men zich kandidaat stelt voor het project. In werkelijkheid gebeurt dit wel. De kandidaat-werknemer kan de werkgever vragen het Fonds IFG te contacteren, zodat er wat meer uitleg kan gegeven worden over de handelswijze of indien men gesyndiceerd is, kan men de vakbondsafvaardiging laten tussenkomen. Het loopt dus niet altijd van een leien dakje.

Meer vragen over project 600

Meer info over het project 600 en antwoorden op veelgestelde vragen vindt u op www.ifg-finss.org.

 

 

Zit je met een vraag?

Contacteer de zorgambassadeur: lon@ikgaervoor.be
Contacteer de webmaster: info@ikgaervoor.be