Eleonora, ambassadeur zorgberoepen

Eleonora, ambassadeur zorgberoepen

"Mijn betrachting als ambassadeur is aan te tonen dat zorgberoepen gevarieerd zijn: er zijn verschillende opleidingsniveaus, meer en meer specialisatieniveaus die financiële voordelen opleveren en verschillende werkbestemmingen met een interne mobiliteit. Er is nood aan uiteenlopende competenties, je kan op allerlei manieren doorgroeien, meer verantwoordelijkheid nemen, echt een volwaardige carrière uitbouwen. We moeten af van dat stereotype beeld dat er maar één profiel is in de zorg. Zorgberoepen zijn aantrekkelijk voor jonge mensen, maar ook voor mannen en vrouwen die ouder zijn en willen switchen naar verpleegkunde. Dat laatste kan wordt gefaciliteerd door VDAB, omdat verpleegkunde een knelpuntberoep is. Het blijft een investering, maar dankzij de steun van de VDAB wordt het haalbaar. Die ‘generatiestudenten' zijn een belangrijke doelgroep, vind ik. Zoals allochtonen dat zijn."

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, heeft Eleonora Holtzer aangesteld als ambassadeur zorgberoepen.

Eleonora Holtzer: "Ik vind het belangrijk dat er nu een ambassadeur zorgberoepen komt. Want wat stellen we vast? We kunnen niet zonder zorgberoepen, maar het aanbod kan de vraag niet volgen. De nood aan zorg- en verpleegkundigen neemt toe door de vergrijzing. En binnen afzienbare tijd gaan heel wat babyboomers met pensioen. Tegelijk blijken zorgberoepen bij jongeren niet meer zo sexy. Het beroep kampt met een imagoprobleem. Het wordt verengd het tot wassen en plassen en tot onregelmatige werktijden. Maar het zorgberoep is zoveel meer. Het vergt een combinatie van intellectuele, sociale en organisatorische competenties. Het vraagt de samenwerking in een mens van hoofd, hart en handen. De kracht van verpleegkunde is een fijn samenspel van IQ en EQ. Het is een manier om als mens in het leven te staan. Het geeft zin aan je leven. Het is een relevante taak die voldoening schenkt."