De professionele bacheloropleiding verpleegkunde wordt 4 jaar

SAMENGEVAT

  • verlenging studieduur van drie naar vier jaar
  • uitgebreidere theorie met een sterk wetenschappelijke onderbouw
  • meer stage in de zorgsector, waarvan 800 uur met een stagevergoeding in het vierde opleidingsjaar
  • automatische erkenning als verpleegkundige in de Europese Unie

De gezondheidszorg wordt steeds complexer. De technologie en de wetenschap staan niet stil, en ook de patiënt evolueert. De bevolking wordt ouder en de patiënt mondiger. De zorg van de toekomst is innovatief en heeft nood aan een frisse kijk, slimme oplossingen en een hart voor mensen. Dit vraagt om een andere aanpak van de verpleegkunde, waarbij kwaliteit, veiligheid van de patiënt en multidisciplinair teamwork centraal staan. Daarom wordt de professionele bacheloropleiding verpleegkunde grondig vernieuwd, zodat jij er helemaal klaar voor bent.

Wat verandert er
vanaf volgend academiejaar (2016-2017) aan de professionele bacheloropleiding verpleegkunde?

1. DE STUDIEOMVANG

De opleiding omvat 240 studiepunten in plaats van 180, en wordt gespreid over 4 in plaats van over 3 jaar.

2. HET OPLEIDINGSTRAJECT

Dankzij de uitgebreide theorie en praktijk ben je met dit diploma opgeleid tot verpleegkundige die in de toekomst garant staat voor deskundige en professionele patiëntenzorg.

Theorie

Je verwerft grondige wetenschappelijk kennis via hoorcolleges, groepswerk, zelfstudie, simulatie- en/of vaardigheidsonderwijs. Zo verkrijg je de vereiste competenties en basisvaardigheden. Je krijgt o.a. een wetenschappelijke basis anatomie, fysiologie, pathologie, klinisch redeneren, farmacologie, ...

Praktijk

Leren op de werkvloer is cruciaal in je opleiding tot verpleegkundige. Daarom wordt er (minstens) 2.300 uur stage in de zorgsector gepland. Ook internationale stages zijn mogelijk. Daarbij leer je in teamverband en door rechtstreeks contact met de patiënten de juiste zorg te plannen, verstrekken en beoordelen. Je ervaart hoe de zorgsector georganiseerd wordt. Je leert als teamleider op te treden en bouwt de nodige competenties op om bijvoorbeeld gezondheidseducatie te geven aan individuen en/of groepen.

VIER REDENEN OM VOOR DE PROFESSIONELE BACHELOR- OPLEIDING VERPLEEGKUNDE TE KIEZEN:

1. VERRASSENDE EN GEGARANDEERDE KEUZE AAN JOBS

Met deze generieke en brede opleiding kan je aan de slag in alle sectoren van de gezondheidszorg en vind je heel snel werk. Je kan starten op alle afdelingen van een ziekenhuis, in de thuisverpleegkunde, in de geestelijke gezondheidszorg, in een woonzorg- centrum, in de maatschappelijke en preventieve gezondheidszorg, ... Ook jobs in onderwijs, beleid of onderzoek zijn mogelijk. Je kan als werknemer of als zelfstandige aan de slag. Het is aan jou om je carrière uit te bouwen in de richting die jij wil.

2. DOORGROEIMOGELIJKHEDEN

Je kan als bachelor verpleegkunde tijdens je loopbaan doorgroeien in verschillende functies zoals o.a. ver- pleegkundig specialist of leidinggevende. Je kan ook verder studeren. Denk maar aan de masteropleiding verpleeg- en vroedkunde, een postgraduaat of tal van andere vormingen.

3. CONTRACTSTAGE IN HET LAATSTE JAAR

In het vierde opleidingsjaar is een contractstage van 800 u ingebouwd. Je doorloopt twee stages van 400 uur, gespreid over het academiejaar waarbij je werkt als verpleegkundige-in-opleiding. Je werkt bij één of twee werkgevers en het is de bedoeling dat je een ver- goeding krijgt*. Je krijgt tijdens die stages de bijhoren- de verantwoordelijkheid voor patiënten. De stage kan (indien gewenst) ook plaatsvinden in het buitenland.

4. EUROPEES ERKEND DIPLOMA

Deze opleiding beantwoordt aan alle Europese normen en richtlijnen waardoor je met dit diploma automatisch het beroep van verpleegkundige kan uitoefenen in de Europese Unie, en ook daarbuiten internationaal aan de slag kunt.

Bachelor opleidingen: