Marieke Thieren, kersvers verpleegkundige

Marieke Thieren, kersvers verpleegkundige

Jonge mensen die de boodschap van de zorgsector uitdragen, zo hebben we het graag. Marieke Thieren gaf op haar diploma-uitreiking een overdonderende speech. Een aantal passages uit die toespraak willen we u niet onthouden.

Nuttig werk met werkzekerheid

Zo’n drie jaar geleden begonnen we allemaal met onze eigen motivatie aan de opleiding verpleegkunde. Ongetwijfeld maakten sommigen onder ons de keuze voor de werkzekerheid van het beroep en de daarmee gepaard gaande financiële zekerheden. Maar laat ons eerlijk zijn dat dit niet de hoofdreden voor onze keuze was. Wanneer ik voor mezelf terugblik: toen ik aan mijn opleiding begon, kan ik stellen dat ik gedreven werd door het binnentreden in het leven van mensen, op kritieke en bijzondere momenten. De voldoening en de dankbaarheid die ik van deze mensen terugkreeg, zette me aan het denken om de opleiding verpleegkunde te gaan studeren.

Memorabele momenten in de opleiding verpleegkunde

  • Het project mantelluisteren waarbij ik een intense band met een mantelzorger heb kunnen opbouwen.
  • De stage leerwerkplaats: een uniek concept waarbij we met de ganse klas een afdeling in het ziekenhuis, gedurende vier weken hebben overgenomen.
  • Het gezellig uit eten gaan met de ganse groep op studiereis en de gezellige sfeer die gegarandeerd werd tijdens de karaokeavond door de medestudenten (of het nu vals was of niet, de sfeer was er)
  • De vele stageperiodes waarbij het empathisch vermogen bij ieder van ons gestimuleerd werd.
  • Onze opleiding bracht ons niet alleen technische en verpleegkundige vaardigheden bij, maar evenzeer kennis en kunde op interpersoonlijk vlak. We verdiepten ons in het menselijke aspect van onszelf.

Heldere boodschap

Na drie jaar weet ik dat verpleegkunde een mooi beroep is en dit om diverse redenen. Enerzijds is er de samenwerking met anderen in één hecht team, maar je moet ook met andere disciplines kunnen samenwerken, anderzijds heb je de individuele benadering van de patiënt als persoon. Hiermee wil ik aantonen dat de taak van de verpleegkundige veel breder is dan alleen de uitvoering van
klinische opdrachten. Het is een beroep met vele gezichten, waar je ontzettend veel van terugkrijgt en meer dan de moeite waard is. Probeer elk met uw eigenheid en persoonlijk accent kwalitatieve zorg aan te bieden. En laat dat net het streefdoel zijn en blijven in de toekomst, zodat we ons blijven herinneren dat niet het “mogelijke, maar wel het werkelijke mooi en waardevol is”.